kí túc xá有19翻译在11 种语言中
跳到 翻译

kí túc xá的翻译

VI EN 英语 1个翻译
VI ES 西班牙语 1个翻译
VI FR 法语 1个翻译
VI IT 意大利语 1个翻译
VI PT 葡萄牙语 1个翻译
VI DE 德语 1个翻译
VI CS 捷克语 1个翻译
VI PL 波兰语 1个翻译
VI BG 保加利亚语 1个翻译
VI RU 俄语 1个翻译
VI JA 日本 1个翻译
  • (n) [building or part thereof] (n)
  • 宿舎 (n) [building or part thereof] (n)